COMPASS – Iránytű az információhoz

A Compass projekt célja egy olyan országos szintű adatbázis létrehozása, karbantartása és folyamatos működtetése, amely a nyilvános/közösségi könyvtárakban elektronikus formában elérhető, kurrens és archív tudományos adatbázisok (adatbázisnak minősülnek mindazok a referensz- és forrásgyűjtemények, folyóirat- és/vagy cikkgyűjtemények, eBook csomagok stb., amelyek számítógépes munkakörnyezetben online vagy offline módon, visszakereshetően adják közre az adatokat) listáját összegyűjti (legyen szó citációs, teljes szövegű, helytörténeti, szabvány stb. adatbázisról), rendszerezi és az egyéni felhasználók számára szabadon hozzáférhetővé teszi annak érdekében, hogy a magyarországi és a határon túli felhasználók számára naprakész információt biztosítson az adott pillanatban Magyarországon hozzáférhető tudományos adatbázisok elérésének lehetőségeiről és módjáról.

A Compass egy minden tudományterületet magában foglaló, széles spektrumú adatbázis-gyűjtemény, amely közszolgáltatás jelleggel ingyenes és korlátozás nélküli szabad felhasználást tesz lehetővé az adatbázishoz csatlakozni kívánó intézmények és a végfelhasználók számára bárhonnan. Ezáltal nagyban erősíti az információhoz való egyenlő hozzáférés lehetőségét és csökkenti a területi egyenlőtlenségekből fakadó hátrányokat.

Az MTA intézményei mellett a Compass tagja lehet minden magyarországi köz/nyilvánosan látogatható könyvtár: felsőoktatási intézmények, nonprofit kutatóintézetek könyvtára, megyei és városi könyvtárak, kórházak és egyéb egészségügyi intézmények könyvtárai, az egyházi intézmények fenntartásában álló könyvtárak, múzeumok és galériák, valamint a határainkon túli magyar állománnyal rendelkező könyvtárak.
A Compass tagság lényege, hogy az adott intézmény egyszerre felhasználó és adatszolgáltató is egyben. A tagság az együttműködési megállapodás elfogadásával lép életbe, amelynek lényege a kölcsönös, folyamatos és naprakész adatszolgáltatás: minden résztvevő intézmény a legfrissebb adatbázis-adatokhoz fér hozzá, ugyanakkor a projektgazdát értesíti a saját magára vonatkozó változásokról, ezzel frissítve az adatbázist. Compass-felhasználó regisztráció és előzetes bejelentkezés nélkül, bárki lehet, aki számítógépén a Compass honlapját megtekinti.

A Compass projekt gazdája az MTA Könyvtár és Információs Központban működő EISZ Titkárság.

A projektet háromtagú munkacsoport tervezi és valósítja meg, illetve működteti a jövőben, az EISZ Titkárság és az MTA KIK informatikus munkatársai.


Letölthető dokumentumok
COMPASS logó
COMPASS logó – sötét, inverz


Adatvédelmi nyilatkozat
A MTA Könyvtár és Információs Központ (MTA KIK) által irányított “COMPASS – Iránytű az információhoz” adatbázis az általa működtetett és felügyelt elektronikus tartalmak és szolgáltatások használata során tudomására jutott személyes adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli. Az MTA KIK tiszteletben tartja a személyes adatok védelmét és a hatályos jogszabályok figyelembe vételével kezeli a rendelkezésére bocsátott ilyen jellegű adatokat.

Szerzői jogi határozatok
A “COMPASS – Iránytő az információhoz” által működtetett és felügyelt elektronikus (képi, hang és szöveges) tartalmak, azok designja és grafikai elemei az 1999. évi LXXVI. törvény értelmében jogi oltalom alatt állnak, azok személyes használatot meghaladó mértékű, bármely formában történő felhasználása kizárólag az MTA KIK és a COMPASS fejlesztő munkatársai előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.
A MTA Könyvtár és Információs Központ és/vagy a COMPASS fejlesztői fent részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel jár. Az MTA KIK a tudomására jutott minden jogsértéssel szemben fellép.